«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Οι Αρχές μας

Οι αξίες μας και η φιλοσοφία μας

Οι Αρχές μας

   Ο σεβασμός και η μέριμνα για τους πελάτες μας, η συνεχής ώθηση στην καινοτομία, η εστίαση στο Περιβάλλον και την κοινωνία, η υγιής εξισορρόπηση εργασίας - διαβίωσης και το πάθος για αυτό που κάνουμε – αποτελούν τις βασικές αρχές που μας εκφράζουν ως Εταιρεία.

Βασικές αρχές της Εταιρείας

  1. Εμπιστοσύνη: Eνεργά καλλιεργούμε αμοιβαία εμπιστοσύνη στις μεταξύ μας σχέσεις και ενθαρύνουμε την επικοινωνία που εξασφαλίζει αμοιβαίο σεβασμό.
  2. Ακεραιότητα: Δεσμευόμαστε απέναντι σε όλους τους πελάτες μας, λαμβάνοντας υπόψιν τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων επαγγελματισμού και τη συμμόρφωση μας με τις ορθές πολιτικές και διαδικασίες όλων των ενεργειών της Εταιρείας μας.
  3. Επιχειρηματικότητα: Για εμάς, οι πελάτες μας αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο. Ενεργά ενθαρρύνουμε την εξέλιξη τους και τους στηρίζουμε στην επιδίωξη των στόχων τους.
  4. Yπεροχή: Στόχος είναι να προσφέρουμε στους αγοραστές μας τα υψηλότερα σε αξία και ποιότητα προϊόντα. Ωθούμεθα διαρκώς για τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής μας και παροχής υπηρεσιών σε κάθε μία από τις δραστηριότητές μας.
  5. Φροντίδα: Καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ως Εταιρεία, δεσμευόμαστε στο να παράσχουμε στους πελάτες μας και την ευρύτερη κοινωνία το μέγιστο των υπηρεσιών μας, με γνώμονα τη μέριμνα και τις αξίες μας.
  6. Σεβασμός: Δίνουμε σταθερή έμφαση στο σεβασμό του πελάτη. Οι δεσμεύσεις μας προς τους αγοραστές βασίζονται στις αρχές που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία μας σχεδόν ένα αιώνα.
  7. Καινοτομία: Η ενθάρρυνση στην καινοτομία μας παρέχεται από ένα πλήθος εργαλειακού εξοπλισμού που διαθέτουμε στις εγκαταστάσεις μας, παράλληλα με τη βέλτιστη αξιοποίηση ιδεών του προσωπικού και των πελατών μας.

 

img_7753