«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Παράδοση Στον Χώρο Σας

Υπηρεσίες παράδοσης

Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέσα και το πλέον έμπειρο προσωπικό για να μπορούμε να παραδώσουμε τα εμπορεύματα μας με ασφάλεια και αξιοπιστία στον χώρο σας

Συγκεκριμένα, διαθέτουμε

  • 5 Γερανογέφυρες εντός της εταιρείας μας για την εσωτερική μεταφορά των εμπορευμάτων και την ασφαλή απόθεση στα φορτηγά μας
  • Φορτηγό εξοπλισμένο με γερανό – παπαγαλάκι για την ασφαλή μεταφορά στον χώρο σας καθώς και την ασφαλή απόθεση των εμπορευμάτων σε σημείο που θα μας υποδείξετε. Για παράδειγμα στην σκεπή
  • Κλαρκ
  • Μικρό φορτηγάκι με καρότσα

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες