«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Επισκευή ρολών

Επισκευή ρολών

  • Αντικατάσταση μοτέρ χωρίς χρέωση, εφόσον καλύπτεται χρονικά από την εγγύηση.
  • Επιδιορθώσεις σε παλαιά ρολά. Τοποθέτηση ή αλλαγή μοτέρ.
  • Ειδικοί αυτοματισμοί, όπως χειρισμός έως 10 ρολών με το πάτημα ενός κουμπιού.
  • Εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Εφαρμογή πιστοποίησης CE στα ρολά μας.

Περιγραφή

  • Εφαρμόζουμε ρητά τον “Αριθμό Μητρώου Ρολού σε κάθε προϊόν που παράγουμε”.