«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Η ΠΟΒΑΣ εφιστά την προσοχή των κατασκευαστών! «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τον Β΄ Κύκλο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, οι ημερομηνίες έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ανάλογα με κάθε περιφέρεια, είναι οι παρακάτω:

 

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας

  • Από 16.09.2019

Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης

  • Από 19.09.2019

Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

  • Από 23.09.2019

 

Επειδή κατά τον Α΄ Κύκλο του προγράμματος παρατηρήθηκαν λάθη, τα οποία στη συνέχεια δημιούργησαν προβλήματα όσον αφορά τις τιμολογήσεις αλλά και τις εκταμιεύσεις η ΠΟΒΑΣ εφιστά την προσοχή των κατασκευαστών στα παρακάτω σημεία:

1) Όταν υπάρχει επικαθήμενο ρολό στο άνοιγμα της οικίας τα τετραγωνικά μέτρα του ρολού και του κουφώματος (παράθυρο ή εξωστόθυρα) είναι διαφορετικά και δεν μπορεί να είναι τα ίδια. π.χ. εάν έχουμε ένα άνοιγμα (εξωστόθυρα) πλάτους 1 μέτρου και ύψους 2,2 μέτρα με επικαθήμενο κουτί ύψους 20 εκατοστών τότε τα τετραγωνικά είναι τα παρακάτω:

  • 2 τ.μ. εξωστόθυρας
  • 2,2 τ.μ. συστήματος κουτί/ρολό.

2) Τα δομικά προϊόντα που προμηθεύουν οι κατασκευαστές Αλουμινίου & Σιδήρου (κουφώματα, ρολά, παντζούρια) σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 θα πρέπει να συνοδεύονται από Δήλωση Επιδόσεων και σήμανση CE.

Όπου αυτό είναι εφικτό, προτείνεται ο κατασκευαστής να πάρει τα μέτρα των κατασκευών που θα υλοποιηθούν, καθώς και να συζητήσει και συμφωνήσει με τον ιδιοκτήτη της οικίας για το είδος και την τυπολογία των κατασκευών. Αυτό θα περιορίσει τη δημιουργία προβλημάτων κατά την ολοκλήρωση του κάθε έργου.

 

Πηγή: alunet.gr