«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Πάνελ, Πύργος: Γιατί να χρησιμοποιήσω πάνελ κεραμιδί και όχι κεραμίδι παραδοσιακό;

Το θερμομονωτικό πάνελ κεραμίδι αποτελεί την πλέον λειτουργική λύση για την επικάλυψη κατοικιών σε σχέση με τα παραδοσιακά κεραμικά κεραμίδια.

Είναι το μόνο προϊόν που αντικαθιστά κεραμίδια, πισσόχαρτο, μονωτικά και τάβλες. Η κατασκευή γίνεται έτσι πιο ελαφριά (12,5 kg/m2) ,περίπου στο 1/3 του βάρους του κεραμιδιού, σε πολύ μικρότερο χρόνο και με λιγότερο κόστος.

1)  Εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση

2) Πλήρως στεγανό σε οποιαδήποτε εισροή νερού ή υγρασία

3) Άριστη αντισεισμική συμπεριφορά

4) Εφαρμογή από μικρές κλίσεις στεγών (από 15% και πάνω)

5) Μεγάλη αντοχή στις πιέσεις, στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες

6) Εξοικονόμηση ενέργειας