«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Alumil M300 σειρά θερμομονωτικών κουφωμάτων

Alumil M300 σειρά θερμομονωτικών κουφωμάτων

Πρόκειται για πλήρες σύστημα ανυψούμενων-συρόμενων θερμομονωτικών κουφωμάτων, υποστηρίζοντας κατασκευές πολύ μεγάλων διαστάσεων σε όλες τις δυνατές τυπολογίες των συρόμενων κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένου τη συνεργασία με συρόμενα παντζούρια ή και σίτες.

 Τεχνικός κατάλογος

 Παρουσίαση προϊόντος

Περιγραφή

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς είναι :

  • Πλάτος φύλλου 62,5 mm
  • Στο σύστημα τοποθετούνται ατσάλινα ράουλα βαρέως τύπου και η κύλιση γίνεται σε ανοξείδωτο οδηγό
  • Το σύστημα υποστηρίζει γωνιακές κατασκευές 90ο δίχως τη χρήση βοηθητικής κολώνας που θα επηρέαζε το οπτικό πεδίο των χρηστών
  • Ικανοποιητικό επίπεδο θερμομόνωσης  (Uf = 3,2 W/m2K)
  • Στο σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί υαλοπίνακας συνολικού πλάτους 42mm και βάρους έως 400 Kg ανά φύλλο