«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Ειδικά τεμάχια για πάνελ οροφής

Ειδικά τεμάχια για πάνελ οροφής

Περιγραφή

Στην 4m στράντζα που διαθέτουμε, κατασκευάζουμε όλα τα βοηθητικά τεμάχια που απαιτούν οι κατασκευαστές για την άρτια αισθητική και λειτουργικότητα του κτιρίου

(δηλαδή γωνίες, κορυφαίους, υποκορυφαίους, νεροσταλάκτες, ορθοστάτες στηρίξεις βάσεων για panel πολυουρεθάνης

, στις ακμές, στις μετώπες, στις συναρμογές πλευρών, σε υδρορροές, γύρω από παράθυρα και πόρτες και γενικά όπου χρειάζεται επιμελημένο κλείσιμο στο κτίριο.