«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Λαμαρίνες διακοσμητικές (ντεπλουαγέ)

Λαμαρίνες διακοσμητικές (ντεπλουαγέ)

Οι διακοσμητικές λαμαρίνες τύπου ντεπλουαγέ, η αλλιώς πλέγματα τύπου ντεπλουαγέ είναι ίσως μια οικονομική αλλά και διάσημη πλέον λύση για εσωτερικά χωρίσματα η για εξωτερική κάλυψη των πλευρών ενός κτιρίου. Στην λύση αυτή έχουν προχωρήσει αρκετά μαγαζιά εστίασης, προσδίδοντας μια διαφορετική νότα στους εσωτερικούς τους χώρους

Α) Η μεγάλη διαγώνιος του ρόμβου, ή πλάτος του εξαγώνου.
Β) Η μικρή διαγώνιος του ρόμβου ή το ύψος του εξαγώνου.
π) Το πάχος του μετάλλου.
λ) Το πλάτος της κάθε πλευράς του ρόμβου ή εξαγώνου.

Οι διαστάσεις εκφράζονται :

Α) σε χιλιοστά (mm)
Β) σε χιλιοστά (mm)
π) σε χιλιοστά (mm)
λ) σε χιλιοστά (mm)

Πρόθεμα P ορίζει ρόμβο
Πρόθεμα Η ορίζει εξάγωνο

Η σειρά αναφοράς των μεγεθών στον κώδικα είναι:
Πρόθεμα (P ή H) Α, Β, π, λ.

Περιγραφή

Βάση των προδιαγραφών DIN 791, οι διαστάσεις που προσδιορίζουν τον κάθε τύπο EXPANDED (ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ) είναι οι παρακάτω:

Α) Η μεγάλη διαγώνιος του ρόμβου, ή πλάτος του εξαγώνου.
Β) Η μικρή διαγώνιος του ρόμβου ή το ύψος του εξαγώνου.
π) Το πάχος του μετάλλου.
λ) Το πλάτος της κάθε πλευράς του ρόμβου ή εξαγώνου.

Οι διαστάσεις εκφράζονται :

Α) σε χιλιοστά (mm)
Β) σε χιλιοστά (mm)
π) σε χιλιοστά (mm)
λ) σε χιλιοστά (mm)

Πρόθεμα P ορίζει ρόμβο
Πρόθεμα Η ορίζει εξάγωνο

Η σειρά αναφοράς των μεγεθών στον κώδικα είναι:
Πρόθεμα (P ή H) Α, Β, π, λ.