«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Λαμαρίνες Ντεπλουαγέ

Λαμαρίνες Ντεπλουαγέ

Κατηγορία:

Περιγραφή

Μεγάλη ποικιλία σε λαμαρίνες ντεπλουαγέ στην έδρα μας σε διάφορες διαστάσεις και σχέδια

Βάση των προδιαγραφών DIN 791, οι διαστάσεις που προσδιορίζουν τον κάθε τύπο EXPANDED (ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ) είναι οι παρακάτω:

Α) Η μεγάλη διαγώνιος του ρόμβου, ή πλάτος του εξαγώνου.
Β) Η μικρή διαγώνιος του ρόμβου ή το ύψος του εξαγώνου.
π) Το πάχος του μετάλλου.
λ) Το πλάτος της κάθε πλευράς του ρόμβου ή εξαγώνου.

Οι διαστάσεις εκφράζονται :

Α) σε χιλιοστά (mm)
Β) σε χιλιοστά (mm)
π) σε χιλιοστά (mm)
λ) σε χιλιοστά (mm)

Πρόθεμα P ορίζει ρόμβο – Πρόθεμα Η ορίζει εξάγωνο

Η σειρά αναφοράς των μεγεθών στον κώδικα είναι: Πρόθεμα (P ή H) Α, Β, π, λ.