«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Βιομηχανικά Προφίλ Alumil ΑΤ

Βιομηχανικά Προφίλ Alumil ΑΤ

Το Business Unit βιομηχανικού προφίλ είναι ένας από τις σημαντικότερους λόγους που κάνουν την ALUMIL πρωτοπόρο στον κλάδο του αλουμινίου.

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ALUMIL απαρτίζεται από ιδιαίτερα έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των προϊόντων στη διαδικασία της παραγωγής, ικανοποιώντας τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

 Κατάλογος προϊόντων βιομηχανικού προφίλ

Περιγραφή

Το Business Unit βιομηχανικού προφίλ είναι ένας από τις σημαντικότερους λόγους που κάνουν την ALUMIL πρωτοπόρο στον κλάδο του αλουμινίου.

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ALUMIL απαρτίζεται από ιδιαίτερα έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των προϊόντων στη διαδικασία της παραγωγής, ικανοποιώντας τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρία, η ALUMIL είναι από τις πιο εξελιγμένες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής προϊόντων διέλασης, με τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής σε όλα τα εργοστάσιά της.
Οι πλέον σύγχρονες, ευέλικτες και πλήρως καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής σε συνδυασμό με τη τεχνογνωσία και την εμπειρία του προσωπικού της ALUMIL επιτρέπουν τη δημιουργία ειδικών προφίλ αλουμινίου που εφαρμόζονται σε τομείς που απαιτούν πρωτοποριακά προϊόντα.Το ξεχωριστό τμήμα Ελέγχου Ποιότητας πραγματοποιεί καθημερινά ενδελεχείς ελέγχους σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίοι εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων.

Τα εργοστάσια της ALUMIL, στη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά μίας σύγχρονης βιομηχανίας σε σχέση με τη Διοίκηση, τη Διαδικασία Παραγωγής και Έλεγχου Ποιότητας Συστημάτων και Προϊόντων:

  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (σύμφωνα με το διεθνέσ πρότυπο ISO 9001)
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001)
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ(σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801)
  • ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – FPC (FACTORY PRODUCTION CONTROL) (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ-15088:2006)
  • QUALICOAT – SEASIDE CLASS (Πιστοποίηση ποιότητας βαφής προφίλ αλουμινίου)
  • GSB INTERNATIONAL (Πιστοποίηση ποιότητας βαφής προφίλ αλουμινίου)
  • QUALANOD (Πιστοποίηση ποιότητας ανοδιομένων προφίλ αλουμινίου)

 Κατάλογος προϊόντων βιομηχανικού προφίλ