«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Πάνελ Οροφής Τραπεζοειδούς Μορφής

Πάνελ Οροφής Τραπεζοειδούς Μορφής

Χρησιμοποιούνται κυρίως για τις επικαλύψεις των οροφών των κτιρίων,

ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις καλύψεις των όψεων.

 Χαρακτηριστικά πάνελ οροφής

 Τοποθέτηση πάνελ οροφής

 Προδιαγραφές πάνελ οροφής

 Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις

Περιγραφή

Το Ecopanel RL είναι σύνθετο θερμομονωτικόπέτασμα, αποτελούμενο από δυο διαμορφωμένα, γαλβανισμένα και προβαμμένα μεταλλικά ελάσματα και από μονωτικό δομικό πυρήνα σκληρού αφρού πολυουρεθάνης. Η διαμόρφωση του εξωτερικού ελάσματος είναι τραπεζοειδούς μορφής, ενώ το εσωτερικό έλασμα είναι ελαφρά διαμορφωμένο (τύπου «γραμμική»)

Χρησιμοποιούνται κυρίως για τις επικαλύψεις των οροφών των κτιρίων, ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις καλύψεις των όψεων.

 Χαρακτηριστικά πάνελ οροφής

 Τοποθέτηση πάνελ οροφής

 Προδιαγραφές πάνελ οροφής

 Ετοιμοπαράδοτες διαστάσεις