Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το νέο «Εξοικονομώ»!   Μάθετε περισσότερα εδώ

Alumil M9660 σειρά θέρμο

Alumil M9660 σειρά θέρμο

Περιγραφή

Το Μ9660 αποτελεί τη βάση των ανοιγόμενων συστημάτων της ALUMIL και δημιουργήθηκε ούτως ώστε να προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις θερμομόνωσης, χάρη στη χρήση πολυαμιδίων 24mm, αυξημένη στεγανότητα σε συνδυασμό χαμηλό κοστολόγιο για τον κατασκευαστή.

Το σύστημα δύναται να συνεργαστεί τόσο με μηχανισμό European Groove όσο και με περιμετρικό μηχανισμό και προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων τυπολογιών.

 Τεχνικός κατάλογος

 Νέες γωνιακές τυπολογίες M9660

 Περιμετρικός μηχανισμός, μηχανισμός αλουμινίου M9660

 Αεροδιαπερατότητας-Υδατοστεγανότητας-Ανεμοπίεσης-Έλεγχος λειτουργίας Ινστιτούτου Rosenheim-περιμετρικός

 Αεροδιαπερατότητας-Υδατοστεγανότητας-Ανεμοπίεσης-Έλεγχος λειτουργίας Ινστιτούτου Rosenheim-αλουμινίου

 Πιστοποιητικό ηχομόνωσης Α.Π.Θ

 Πιστοποιητικό θερμοπερατότητας Ινστιτούτου Rosenheim