«Εξοικονομώ Κατ’ οίκον ΙΙ» 2019: Όλες οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις. Μάθετε περισσότερα εδώ

Περίφραξη Αλουμινίου Μακεδονική

Φωτογραφίες Έργου

Πληροφορίες Έργου

Περίφραξη αλουμινίου σε κατοικία

Με μικρό χρόνο παράδοσης προμηθεύσαμε πελάτη μας με περίφραξη αλουμινίου της εταιρείας Μακεδονική για το περίβολο της οικίας του.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε περίφραξη αλουμινίου 7 σειρών σε επίπεδα όπως φαίνεται και από τις ενδεικτικές φωτογραφίες.