«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Υαλοπέτασμα επένδυσης κτιρίου Alumil M5

Υαλοπέτασμα επένδυσης κτιρίου Alumil M5

  • H βασική κολώνα του συστήματος, του επιτρέπει τη δημιουργία και εσωτερικού τοιχώματος, το οποίο σχηματίζει διάκενο 10 cm με το εξωτερικό κρύσταλλο μέσα στο οποίο κυκλοφορεί και κινείται ελεγχόμενα φιλτραρισμένος αέρας.
  • Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλότερη θερμομόνωση και ηχομόνωση (54 db), όπως επίσης και αερισμός του χώρου με δροσερό ή ζεστό αέρα, με το άνοιγμα μόνο του εσωτερικού παραθύρου
  • Διάκενο στο οποίο υπάρχει αρκετός χώρος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων (συνήθως περισσότερο από τα 2/3 μιας πρόσοψης)
  • Είναι από τα ελάχιστα οικολογικά συστήματα προσόψεων κτιρίων που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά, ενώ υπάρχει και σε θερμοδιακοπτόμενη έκδοση, για αυξημένες θερμομονωτικές απαιτήσεις

Περιγραφή

Το Μ5 αποτελεί μια εξειδικευμένη λύση υαλοπετασμάτων της Alumil με κρεμαστούς υαλοπίνακες για βιοκλιματικά κτίρια. Σύστημα υαλοπετάσματος με εξωτερική εμφάνιση και τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές των Μ3 και Μ4 αλλά με επιπλέον χαρακτηριστικά τα εξής :

  • H βασική κολώνα του συστήματος, του επιτρέπει τη δημιουργία και εσωτερικού τοιχώματος, το οποίο σχηματίζει διάκενο 10 cm με το εξωτερικό κρύσταλλο μέσα στο οποίο κυκλοφορεί και κινείται ελεγχόμενα φιλτραρισμένος αέρας.
  • Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλότερη θερμομόνωση και ηχομόνωση (54 db), όπως επίσης και αερισμός του χώρου με δροσερό ή ζεστό αέρα, με το άνοιγμα μόνο του εσωτερικού παραθύρου
  • Διάκενο στο οποίο υπάρχει αρκετός χώρος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων (συνήθως περισσότερο από τα 2/3 μιας πρόσοψης)
  • Είναι από τα ελάχιστα οικολογικά συστήματα προσόψεων κτιρίων που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά, ενώ υπάρχει και σε θερμοδιακοπτόμενη έκδοση, για αυξημένες θερμομονωτικές απαιτήσεις