«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Από τον Οκτώβριο 2018 και μετά οι πρώτες παρεμβάσεις για το “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”

Λογικά μετά το τέλος του Οκτωβρίου 2018 αναμένονται οι πρώτες εργασίες και παρεμβάσεις για τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν ενταχθεί επιτυχώς στο “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2” και οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν δάνειο από την Τράπεζα. Όπως αναφέρεται στον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος ο χρόνος που απαιτείται για την πιστοληπτική ικανότητα και τον έλεγχο για κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να διαρκέσει έως 105 ημέρες

Η αιτήσεις με αυτό τον τρόπο περνάνε στο επόμενο στάδιο.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν τη λήψη ή την μη λήψη δανείου, έχουμε

  1. Τη λήψη δανείου. Πιστοληπτικός έλεγχος από την τράπεζα (εντός 30 ημερών). Και κατόπιν έγκριση (εντός 75 ημερών)
  2. Τη μη λήψη δανείου. Σε αυτή την περίπτωση η αίτηση θα προωθείτε προς οριστική υπαγωγή

Για να αποφευχθεί ξανά ο τεράστιος φόρτος εργασίας στα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα, θα διαχωριστεί ξανά η επικράτεια σε τρεις ομάδες, καθώς και η τμηματική ενεργοποίηση για την έναρξη η μη της λήψης δανείου. Οι ημερομηνίες είναι οι παρακάτω

  1. 21 Μαΐου, 12:00: Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτ. Ελλάδας
  2. 29 Μαΐου, 12:00: Δυτ. Μακεδονίας, Ιονίου, Στ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης
  3. 4 Ιουνίου, 12:00: Αττικής, Ν. Αιγαίου

Η προθεσμία των 30 ημερών για την πραγματοποίηση του πιστοληπτικού ελέγχου από τις τράπεζες, θα ενεργοποιηθεί από την στιγμή και μετά που ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα επιλέξει την λήψη δανείου στο σύστημα και θα επισυνάψει των σύνολο των δικαιολογητικών που απαιντούνται

Έως και 75 ημέρες θα παραμείνει δεσμευμένο το ποσό της επιχορήγησης ,ανάλογα την περιφέρεια. Εντός του διαστήματος αυτού θα πρέπει να εγκριθεί το δάνειο ή ο ενδιαφερόμενος να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.

Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε «ειδική περίπτωση», η προθεσμία των 75 ημερών λογίζεται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων για την έγκριση.