«Που ωφελεί η ενεργειακή αναβάθμιση κουφωμάτων; Μάθετε περισσότερα εδώ

Σπίτι χωρίς PVC

Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) είναι θερμοπλαστικό υλικό που παράγεται με βάση το πετρέλαιο και το χλώριο και είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο συνθετικό υλικό. Οι μεγαλύτερες ποσότητες PVC που παράγονται καταλήγουν τελικά ως δομικό υλικό στον κτιριακό τομέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο, το 53% των συνολικών χρήσεων PVC αφορά στη δόμηση, ενώ ένα 9% χρησιμοποιείται σε καλώδια και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το PVC χρησιμοποιείται σε κατασκευές για πλαίσια παραθύρων, πόρτες, σωλήνες και υδρορροές, σε δάπεδα, ταπετσαρίες, παντζούρια, μονώσεις συρμάτων και καλωδίων, κ.λ.π.

Θεωρείται το χειρότερο απ’ όλα τα πλαστικά σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του. Το PVC δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα σε όλο τον κύκλο της ζωής του. Η παραγωγή PVC απαιτεί τη μεταφορά επικίνδυνων εκρηκτικών ουσιών και συνεπάγεται τη δημιουργία τοξικών αποβλήτων. Κατόπιν, επειδή το PVC από μόνο του είναι σχεδόν άχρηστο ως πλαστικό, πρέπει να αναμιχθεί με μια σειρά από χημικές ουσίες για να γίνει μαλακό και εύκαμπτο, με βαρέα μέταλλα για να γίνει σκληρό ή να αποκτήσει χρώμα και με μυκητοκτόνα που το προστατεύουν από αδηφάγα βακτήρια. Έτσι η παραγωγή του PVC δημιουργεί επιπλέον μια παράλληλη τοξική βιομηχανία. Το ίδιο το προϊόν, όταν αγοραστεί από τον καταναλωτή, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο. Για παράδειγμα, ορισμένα επικίνδυνα πρόσθετα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα δάπεδα από PVC,εξατμίζονται στον αέρα και καταλήγουν εισπνεόμενα στον άνθρωπο. Η απόρριψη του PVC δημιουργεί νέα περιβαλλοντικά προβλήματα. Όταν καίγεται, απελευθερώνει ένα όξινο αέριο, καθώς και διοξίνες και άλλες οργανοχλωριωμένες ενώσεις, εξαιτίας του περιεχομένου του σε χλώριο. Δεδομένου ότι προϊόντα PVC βρίσκονται πλέον σε όλα σχεδόν τα κτίρια, κάθε φορά που καίγεται ένα κτίριο παράγονται διοξίνες.

Οι χρήσεις του PVC ως δομικού υλικού μπορούν να κατανεμηθούν στις εξής κατηγορίες:

  • –  Αγωγοί διαφόρων χρήσεων
  • –  Πόρτες και παράθυρα
  • –  Ηλεκτρικά καλώδια
  • –  Κάλυψη πατωμάτων
  • –  Κάλυψη ξύλων και άλλων επιφανειώνΕυτυχώς για όλες αυτές τις χρήσεις παρέχονται σήμερα εναλλακτικές λύσεις με ασφαλέστερα για το περιβάλλον και την υγεία υλικά. Δίνουμε κάποια παραδείγματα αποφυγής του PVC στην κατοικία.

 

Εναλλακτικά ως προς το PVC υλικά
Χρήση Προτεινόμενα υλικά

Αγωγοί – σωληνώσεις

Πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυβουτυλένιο
Πόρτες και παράθυρα Ξύλο, αλουμίνιο ή και συνδυασμός τους

Ηλεκτρικά καλώδια

Πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), καουτσούκ
Κάλυψη πατωμάτων Λινόλαιο, φελλός, ξύλο, κεραμικά πλακάκια
Κάλυψη επιφανειών (μεμβράνες) Άμμος, κόκκοι φυσητής αργίλου ή μεμβράνες πολυαιθυλενίου

 

Πηγή: www.greenpeace.org